ชมระบบการผลิตเหล็กในรูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเครื่องจักรออโตเมชั่นที่ทันสมัย ลดการใช้พื้นที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน-ลดเวลาการทำงาน-เพิ่มคุณภาพเหล็กให้สูงขึ้น

Please follow and like us: