กระบวนการรีไซเคิ้ล หรือ การนำผลิตภัณฑ์หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เรื่องราวการเดินทางของกระป๋อง รวมถึง สรรพัดบรรจุภัณฑ์และโลหะ สู่แนวคิดโลกสีเขียว ด้วยการการรีไซเคิล เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป

Please follow and like us: