ชมการขึ้นรูปเฟืองเกียร์ กลไกสำคัญในเครื่องจักร ผ่านการออกแบบ-ขึ้นรูปด้วยเครื่องซีเอ็นซีที่ทัยสมัย เพื่อให้ได้ขนาดรูปร่างและพื้นผิวตามมาตรฐาน ก่อนนำไปประกอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการผลิตซีเมนส์

Please follow and like us: