ชมการผลิตเครื่องยนต์ ทุกวันนี้ ค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้วัสดุในการผลิตเครื่องยนต์ที่ทำจากอลูมิเนียม เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งต่างจากในอดีต ที่บล็อกเครื่องยนต์นิยมทำมาจากเหล็ก

Please follow and like us: