ชมโรงงานผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมหนักที่ใช้พลังงานจากเหมืองแร่ และถ่านหิน ผ่านมุมมองที่สวยงามแปลกใหม่ด้วยเทคนิคการผลิตภาพยนตร์พิเศษ ถ่ายทำด้วยเทคนิค Cinematography เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและเหมืองแร่

Please follow and like us: