ชมโรงงานผลิตไฟฟ้าและเหมืองแร่ถ่ายทำด้วยเทคนิค Cinematography พาเยี่ยมชมอุตสาหกรรมหนักผ่านมุมมองแปลกใหม่จากการผลิตภาพยนตร์พิเศษเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและเหมืองแร่

Please follow and like us:
error