ขั้นตอนการสร้าง-วางระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซใต้ทะเลน้ำลึกที่น่าทึ่ง การต่อท่อก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในทะเลเหนือ หมายถึง การวางท่อขนาดใหญ่ไปยังประเทศอังกฤษ มาดูกันว่ามันทำอย่างไร

Please follow and like us: