ขั้นตอนการออกแบบสร้างเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Triple-E’s ลดการปล่อย CO2 ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ต่อการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ ดูว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากขนาดและสภาพแวดล้อมเป็นแรงบันดาลใจ

Please follow and like us: