ชมการสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลน้ำลึก จากผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง รวมถึงการออกแบบการประดิษฐ์การเชื่อมโยงการจัดการโครงการการสร้างและติดตั้งนอกชายฝั่งทั่วโลก

Please follow and like us: