ชมการออกแบบ Audi R8 กับ สุดยอดโรงแรมที่ใช้เหล็ก Corten ในการตกแต่งที่ไม่ธรรมดาท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ควบคู่กับความหลงไหลในธรรมชาติและสุนทรียภาพไว้ด้วยกัน

Please follow and like us: