การใช้อลูมิเนียมกับรถไฟฟ้าช่วยโลกได้อย่างไร ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่สู่รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสีเขียว ส่งผลให้มีการใช้อลูมิเนียมอัลลอยมากขึ้น เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

Please follow and like us: