ความรู้ทางวิศวกรรม

ประเภทของการขึ้นรูปโลหะ

การขึ้นรูปแบบร้อน (Hot Working) หมายถึง ขบวนการที่ทำให้โลหะหรือวัสดุได้รับแรงในทางกล (Mechanical Working) ที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดผลึกใหม่ (Re-crystallization) แต่จะต่ำหรือน้อย …

ประเภทของเครื่องซีเอ็นซี

นับตั้งแต่เครื่องจักร CNC (Computer Numerically Controlled) ขึ้นมามีบทตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 เป็นต้นมา และกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการผลิตและพัฒนาออกมาใช้กันอย่างกว้างขวาง …

ระบบการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

Computer Numerical Control (CNC) คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ผลิต หรือ ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูง ผ่านระบบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยควบคุมการทำงานของ เครื่องซีเอ็นซี ในขั้น …

ระบบการทำงานเครื่องกลึง

เป็นเครื่องจักรที่สำคัญสามารถแปรรูปโลหะทรงกระบอกเป็นหลัก สำหรับกลึง เจาะ คว้านรู เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต่างๆ สำหรับงานผลิต และงานซ่อม งานอุตสาหกรรม …

ประเภทของงานกลึงขึ้นรูป

คือ การขึ้นรูปโลหะโดยให้ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน ซึ่งการเสียดสีนี้สามารถทำให้เกิดอุณหภูมิสูงถึง 1,700 °F (ฟาเรนไฮต์) การกลึงมีสองลักษณะ คือ การกลึงปาด …

ประเภทของมีดกลึงต่างๆ

คือ เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นรูปร่างต่างๆ คุณสมบัติที่สำคัญของวัสดุมีดกลึง (Tool Material) ความสามารถต้านทานการอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูง ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ทนทาน …

ชนิดของเฟือง

เฟือง คือ อะไหล่ชิ้นส่วนที่มีความสำคัญของเครื่องจักร ทำงานโดยการหมุนเพื่อส่งถ่ายกำลังในระยะสั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีความปลอดภัย ชนิดของเฟืองมีดังนี้ เฟืองตรง (Spur Gears) …

การเชื่อมโลหะ

คือ การต่อโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอมละลาย ติดเป็นเนื้อเดียวกัน หรือโดยการเติมลวดเชื่อมเป็นตัวให้ประสาน วิธีการเชื่อมโลหะแบ่งออกได้ดังนี้ การเชื่อมแก๊ส (Gas …

การชุบผิวแข็ง

การเพิ่มความแข็งให้กับผิวชิ้นงาน เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอ และทนทานต่อ Dynamic Stresses โดยนำเหล็กกล้าที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการใช้งานหนัก มาทำให้ผิวของเหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้น …

การชุบฮาร์ดโครม

การเคลือบเชิงไฟฟ้า (Electrolytic Deposition) ด้วยโครเมียม (Chromium) สามารถทำได้กับวัสดุเกือบทุกชนิด ยกเว้น อลูมิเนียม และขี้ตะกั่ว โลหะที่นิยมนำมาชุบส่วนใหญ่จะ …