ผลิตภัณฑ์เกรดมาตรฐานเปรียบเทียบส่วนผสมทางเคมี (%)สภาพจำหน่ายการใช้งานตัวอย่างการใช้งาน
AISIDINJISCSiMnCrMoNiVWOth.
ดูเพล็กซ์ สแตนเลสสตีล
LDX 2101

1.4162,
X2CrMnNiN22-5-2

0.04

1.00

4.00-6.00

21.0-22.0

0.10-0.80

1.35-1.70

P/0.04, S/0.03, Cu/0.10-0.80

290 HBLean Duplex แข็งแกร่ง ทนต่อการล้า-การกัดกร่อน สำหรับการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมพลังงาน ผลิตกระดาษ เช่น ระบบบำบัดน้ำ ระบบผลิตน้ำ ถังกักเก็บ
2205

1.4462,
X2CrNiMoN22-5-3

SUS 329J3L

0.03

1.00

2.00

21.0-23.0

2.50-3.50

4.50-6.50

P/0.04, S/0.03, Cu/0.10-0.80

250 HBTwo-Phase มีส่วนผสมของ Cr-Mo-Ni ทนทานต่อกรด Chloride ทนความร้อนไม่เกิน 300°C เหมาะกับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน-การผลิตกระดาษ-เชื้อเพลิงชีวภาพ
2507

1.4410,
X2CrNiMoN25-7-4

0.03

0.80

1.20

24.0-26.0

3.00-5.00

6.00-8.00

P/0.035, S/0.02, Cu/0.50,
N/0.24-0.32

270 HBTwo-Phase มีส่วนผสมของ Cr-Mo-Ni ทนทานต่อสภาวะ Chloride-Bearing ความร้อนไม่เกิน 316°C เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน-ผลิตกระดาษ-ผลิตน้ำตาล เช่น ใบพัด เพลา ปั้ม วาล์ว
329J4L

A182 Gr F50/F61

1.4507,
X2CrNiMoCuN25-6-3

SUS 329J4L

0.03

1.00

1.50

24.0-26.0

2.50-3.50

5.50-7.50

P/0.04, S/0.03, N/0.08-0.30

302 HBTwo-Phase มีส่วนผสมของ Ultra Low C และ Mo ในปริมาณสูง ทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด Phosphoric-Acetic-Sulphuric สามารถรักษาความแข็งที่อุณหภูมิสูง 950-1150°C

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ดูเพล็กซ์ สแตนเลสสตีล | เหล็กกล้าไร้สนิม | TWO – PHASE | DUPLEX STAINLESS  STEEL

SUS 329J4L | A182GrF50 / A182GrF61 | 1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | SUS 329 J4L เป็น Two-phase (Ferritic and Austenitic Mixed Microstructure), High Corrosion Resistance Stainless Steel มีส่วนผสมของ Ultra-Low Carbon และ High Molybdenum มีโครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนต่อกรด Phosphoric, Acetic Acids และ Sulfur ได้ดีเยี่ยม ในสภาวะ Crevice, Pitting and Stress Corrosion Cracking Resistance สามารถรักษาความแข็งที่อุณหภูมิสูง 950-1150°C (เทียบเท่า SS 430)

SUS LDX 2101 | 1.4162 | X2CrMnNiN 22-5-2 เป็น “General-Purpose Use”, Low-Nickel, Nitrogen Enhanced, Lean-Duplex Chromium Stainless Steel มีความแข็งทางกลสูง ทนทานต่อการล้า ทนทานต่อความเครียดจากการกัดกร่อน (High Resistance to Chloride Stress Corrosion  Cracking) สามารถดูดซับพลังงานได้ดี (High Energy Absorption) สามารถขึ้นรูปได้ดีมาก (Very Good Machinability) มีส่วนผสมของปริมาณไนโตรเจนที่สูงทำให้เกิดปฏิกิริยาของโครงสร้าง Austenite อย่างรวดเร็วจากความร้อนระหว่างการเชื่อม

SUS Duplex 2205 | 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | SUS 329 J3L มีส่วนผสมของ 22% Chromium, 3% Molybdenum, 5-6% Nickel ทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม (Excellent Corrosion Resistance) ทนกรด Chloride มักถูกเลือกใช้กับสภาวะกัดกร่อนจากน้ำทะเล (Marine Environments) มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่าเกรด 316 สามารถรักษาความแข็งได้ดี (Good Strength) ทนความร้อนได้สูงไม่เกิน 300°C สามารถตัดแต่งขึ้นรูปได้ยาก (20% Machinability)

SS Duplex 2507 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 มีส่วนผสมของ 25% Chromium, 4% Molybdenum, 7% Nickel ทนทานต่อสภาวะกัดกร่อนรุนแรง (Excellent for Servicing Severe Corrosive Environments) ในสภาวะ Chloride-Bearing ที่อุณหภูมิ 250°C และสภาวะ Crevice and Pitting ที่อุณหภูมิประมาณ 70°C มีโครงสร้างทางกลที่แข็งแรง (High Mechanical Strength) ทนความร้อนได้ไม่เกิน 316°C หลีกเลี่ยงการใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง 350-950°C เนื่องจาก ระดับความเหนียว และความทนทานต่อการกัดกร่อนลดลง รวมถึงทำให้ชิ้นงานเปราะ (Embrittlement) การตัดแต่งขึ้นรูปได้ยาก (Low Machinability) สามารถเชื่อมได้ดี (Good Weldability)

Please follow and like us: