การเปรียบเทียบเกรดเหล็กกล้าและโลหะเกรดพิเศษ ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ของแต่ละกลุ่มประเทศต่างๆ บนโลก เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก เนื่องจากทางโลหะวิทยาไม่มีเกรดเทียบเท่าที่แท้จริง แต่เป็นการเทียบเกรดที่ใกล้เคียงที่สุดจาก ส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล และอื่นๆ

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ “วัฒนธรรมการศึกษาไร้พรมแดน” ที่จะพัฒนาความรู้ทางโลหะวิทยา นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่การเรียนรู้นอกระบบจากแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างและสานต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนี้

Please follow and like us:
error