ท่อทิวบ์ / ไพพ์ เกรดพิเศษSpecial Tubes / Pipes

ท่อทิวบ์ / ไพพ์ เกรดพิเศษ

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. A106 A106GrA/B/C 1.7175 0.25-0.35 0.1 0.27-1.06 0.4 0.15 0.4 0.08 P/0.025 S//0.025 Cu/0.4 …