เทคโนโลยี Smart Grid ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อยานยนต์อนาคต เป็นแนวคิดระบบบริหารพลังงานไฟฟ้าภายในพื้นที่ให้บริการโดยผู้ใช้บริการสามารถระบุตัวตนไปยังสถานีชาร์จเมื่อเสียบปลั๊กและค่าไฟฟ้าที่ใช้สามารถเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีของผู้ใช้

Please follow and like us: