ชมการผลิตระบบเกียร์ออโต้ของรถยนต์ใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุหลัก ทำหน้าที่ส่งต่อกำลังจากเครื่องยนต์ ไปยังส่วนที่เหลือของระบบขับเคลื่อน และการเรียงลำดับความสำคัญด้วยระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า

Please follow and like us: