สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยความอนุเคราะห์จากยูทูบLearning Society

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นหัวข้อด้านโลหะวิทยา-การออกแบบและวิศวกรรม-เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ด้วยความอนุเคราะห์จากยูทูบ

การผลิตเหล็กกล้า และโลหะต่างๆ

 

MORE LATEST VIDEOS

ออกแบบ/สถาปัตยกรรม

 

MORE LATEST VIDEOS

4

ข่าวสารด้านเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

 

MORE LATEST VIDEOS