สแตนเลสสตีล / เหล็กกล้าไร้สนิมStainless Steels

เฟอริติก สแตนเลสสตีล

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. 430 1.4016 X6Cr17 SUS430 0.12 1.0 1.0 16.0-18.0 0.75 P/0.04 S/0.03 …

ออสเตนนิติก สแตนเลสสตีล

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. 904L 1.4539 X1NiCrMoCuN 25-20-5 SUS347 0.08 0.75 2.0 17.0-19.0 9.0-12.0 P/0.045 S/0.03 …

มาร์เทนซิติก สแตนเลสสตีล

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. N695 1.4125 X105CrMO17 SUS 440C 1.05 0.4 0.4 17.0 0.5 …

ดูเพล็กซ์ สแตนเลสสตีล

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. LDX2101 1.4162 X2CrMnNiN22-5-2 0.04 1.0 4.0-6.0 21.0-22.0 0.1-0.8 …

พรีซิพิเตชั่น ฮารดเดนนิ่ง สแตนเลสสตีล

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. SUS630 1.4542 X5CrNiCuN16-4 0.07 1.0 1.0 15.0-17.5 …