เหล็กกล้างานอะไหล่เครื่องจักรMachinery Steels

เหล็กอะไหล่ชุบแข็ง

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Oth. 1.7225 4140 42CrMo4 SCM440H 0.38-0.45 0.10-0.40 0.6-0.9 0.9-1.2 0.15-0.3 …

เหล็กผิวชุบแข็ง

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Oth. 1.7147 4820 20MnCr5 0.18-0.19 0.21-0.29 1.160-1.19 1.05-1.11 0.02-0.04 0.09-0.13 …

เหล็กแข็งคาร์บอน

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Oth. 1.1203 1055 CK55 S55C S50 S45C S20C 0.52-0.58 0.15-0.35 0.60-0.90 0.2-0.2 P/0.03 S/0.035 …

เหล็กไนไตรติ้ง

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Oth. 1.8509 A290 41CrAlMo 7-10 SACM645 1.8550 SACM1 0.4 0.3 0.7 1.6 0.3 Al/1.2 …

เหล็กลูกปืน

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Oth. 1.3505, R100 100Cr6 2258 SUJ2 SUJ1 0.25 0.35 1.5 …