ผลิตภัณฑ์เกรดมาตรฐานเปรียบเทียบส่วนผสมทางเคมี (%)สภาพจำหน่ายการใช้งานตัวอย่างการใช้งาน
AISIDINJISCSiMnCrMoNiVWOth.
เหล็กทนการกัดกร่อน
1.8946, (1.8945)

S355JOWP+N, S355J2WP, A242, A588, (S355JOWP)

CORTEN A, PATINAX 355P

(SPA-H)

0.12

0.25-0.75

0.25-0.5

0.5-1.25

0.65

P/0.07-0.15, S/0.03,
Cu/0.25-0.55

Hot Rolled >3mm.Weathering Steel ทนต่อสภาพอากาศที่กัดกร่อน เหมาะกับ งานสถาปัตย์ โครงสร้างภายนอก เช่น ปล่องไฟ เตาผิงไฟ คอนเทนเนอร์
1.8965

S355J2W+N,
S355JOW, A242, A588

CORTEN B,
PATINAX 355

0.1-0.19

0.15-0.65

0.9-1.25

0.5-0.65

0.65

0.02-0.10

P/0.04, S/0.05, Al/0.01-0.05

Cold Rolled >3mm.Weathering Steel ทนทานต่อสภาพอากาศที่กัดกร่อน เหมาะกับ งานสถาปัตย์ งานโครงสร้างภายนอก เช่น อาคาร สะพาน เครน

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เหล็กทนการกัดกร่อน | เหล็กทนสภาวะอากาศ เกรดพิเศษ | ATMOSPHERIC CORROSION RESISTANT | WEATHERING FINE GRAIN STRUCTURAL SPECIAL STEEL

DIN 1.8946 | 1.8945 | 8946 | 8945 | SPA-H | A242 | S355J2WP+N | S355JOWP | PATINAX 355P | COR-TEN A | DIN 1.8965 | 8965 | A588 Grade A | A588GrA | S355J2W+N | S355JOW | PATINAX 355 | COR-TEN B เป็นกลุ่ม Atmospheric Corrosion-Resistant รู้จักในนาม Weathering Steel หรือ Weathering Fine Grain Structural Steel เกรดที่มีความแข็งแรงสูง สามารถใช้เป็นโครงสร้างภายนอกที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion Resistance) และทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดี ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ Mild Steel ขณะไม่พ่นสี เหมาะที่จะตัดดัวยไฟ หรือก๊าซ (Flame Cutting) เหมาะใช้ทำ โครงสร้าง (Structures) สะพาน (Bridges) ปล่องไฟ (Chimneys) เตาผิงไฟ (Heating Furnaces) ตู้คอนเทนเนอร์ (Containers) เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้าง (Construction Equipments) โครงสร้างภายนอก (Exteriors) ทนทานการกัดกร่อนต่อสภาพอากาศ นิยมใช้กับงานประติมากรรม (Art Sculptures) งานออกแบบและตกแต่งทางสถาปัตยกรรม (Architectural Designs and Decoration) เป็นต้น

Please follow and like us: