ผลิตภัณฑ์เกรดมาตรฐานเปรียบเทียบส่วนผสมทางเคมี (%)สภาพจำหน่ายการใช้งานตัวอย่างการใช้งาน
AISIDINJISCSiMnCrMoNiVWOth.
เหล็กทนสึก
WEARPLATE, ABRAZO 500

1.8734

0.29-0.32

0.22-0.3

0.55-0.7

1.0-1.2

0.18-0.25

0.35

P/.015-.025, S/.003-.007

max 500 HBAbrasive Resistant มีความแข็งสูง ทนทานต่อเสียดสี-กดทับ สามารถเชื่อมได้ปรกติ เหมาะสำหรับ พื้นผิวรถขนถ่ายในเหมือง รางลำเลียงแร่ หัวตักรถขุด
400

1.8714

0.16-0.2

0.2-0.25

1.15-1.5

0.2-1.2

0.2-0.25

0.35

max 400 HB
DUROSTAT,
SUMIHARD, ABREX 500

1.8734

0.35

0.7

1.6

P/0.025, S/.01, B/0.003

max 510 HBHigh Wear Resistant เหล็กที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อเสียดสี-แรงกระแทก สามารถเชื่อมได้ดี เหมาะสำหรับ พื้นผิวรถขนถ่าย-กะบะ-รางลำเลียงในเหมือง
450

1.8722

0.23

max 455 HB
400

1.8714

0.21

max 415 HB
RAEX,
XAR 500

1.8734

0.30

0.8

1.7

1.5

0.5

1.0

P/0.025, S/.015, B/0.005

450-540 HBHigh Wear-Impact Resistant เหล็กที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อเสียดสี-แรงกระแทก สามารถเชื่อมได้ดี เหมาะสำหรับ พื้นผิวเครื่องมือในเหมือง แท่นขุดเจาะ
450

1.8722

0.26

420-520 HB
400

1.8714

0.25

360-480 HB
300

1.8704

0.18

270-390 HB

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เหล็กทนสึก | ABRASION RESISTANT | WEAR RESISTANT SPECIAL STEEL

DIN 1.8734 | 8734 | WEARPLATE | ABRAZO | DUROSTAT | SUMIHARD | ABREX | RAEX | XAR 500 เป็น Abrasive Resistant / Wear Resistant, Medium Carbon Special Steel เกรดที่มีปริมาณคาร์บอนปานกลาง ที่มีความแข็งสูงสุดในกลุ่ม ทำให้มีอายุการใช้งานสูง (Long Life) ทนทานต่อการเสียดสี (Wear Resistance) การถู (Sliding) การกดทับ (Gouging) สามารถเชื่อม (Weldability) กับเหล็กชนิดอื่นด้วยวิธีปรกติ ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีระดับความแข็งสูง ทำให้ต้องวางแผนการบริหารความแข็ง และเผื่อสำหรับการขึ้นรูป (Formability) ด้วยการงอ (Bending) การอัดขึ้นรูป (Forming Forces) และการคืนรูป แต่ควรหลีกเลี่ยงความร้อนเกิน 200°C เหมาะใช้ทำ พื้นผิวรถขนถ่ายในอุตสาหกรรมหนัก (Dump Truck Wear Lines) กระบะขนแร่ (Mining Buckets) แผ่นกรุทนสึก (Liner Plates) รางลำเลียง (Chutes) ถังกักเก็บ (Storage Bins) รถขุดตัก (Earthmoving Buckets) รถบรรทุกในเหมือง (Tipper Trucks) เครื่องปรับหน้าผิวดิน (Ground Engaging Tools) แผ่นเกลี่ยหน้าดิน (Deflector Plates) อะไหล่เครื่องมือตัด (Cutting Edges Equipment Parts) เป็นต้น

DIN 1.8722 | 8722 | WEARPLATE | ABRAZO | DUROSTAT | SUMIHARD | ABREX | RAEX | XAR 450 เป็นเหล็ก Abrasive Resistant Cold Forming Special Steel เกรดที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการกระแทกเสียดสีสูง (High Impact Abrasion Resistance) และมีโครงสร้างที่แข็งแรง (High Strength) เนื่องจากมีปริมาณส่วนผสมที่เป็นอัลลอยต่ำ (Low Alloyed) จึงสามารถเชื่อม (Weldability) ด้วยวิธีทั่วไปได้ดี สามารถขึ้นรูปเย็น (Cold Forming) ดัดขึ้นรูป (Bending) และทนทานต่อความร้อนได้ดี

DIN 1.8714 | 8714 | WEARPLATE | ABRAZO | DUROSTAT | SUMIHARD | ABREX | RAEX | XAR 400 เป็นเหล็ก Abrasive Resistant Cold Forming Special Steel เกรดที่มีความแข็งแกร่ง (Toughness) ทนทานต่อการเสียดสีสูง (High Wear Resistance) และมีโครงสร้างที่สามารถรับแรงกระแทกอย่างแรงได้ดีเยี่ยม (Impact Strength) สามารถเชื่อม (Weldability) ขึ้นรูปเย็น (Cold Forming) ดัดขึ้นรูป (Bending) และ ทนทานต่อการใช้งานกว่าเหล็กโครงสร้างทั่วไป

Please follow and like us: