ผลิตภัณฑ์เกรดมาตรฐานเปรียบเทียบส่วนผสมทางเคมี (%)สภาพจำหน่ายการใช้งานตัวอย่างการใช้งาน
AISIDINJISCSiMnCrMoNiVWOth.
เหล็กโครงสร้างเกรดพิเศษ
S460N

1.8901,
StE460

SM520B

0.20

0.60

1.00-1.70

0.30

0.10

0.02

P/0.035, S/0.03,
Al/0.30, Cu/0.55

Offshore แข็งแรง ทนทานต่อแรงดึงสูง เชื่อมได้ดี อบชุบได้หลากหลาย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และวิศวกรรม
S460NL

1.8903,
TStE460

ABS AH36

S355
JO

0.16-0.18

0.50

0.90-1.60

P/0.035, S/0.035,
Al+Cid/0.015

*Shipbuilding Grade, Oil Platform, Marine Hull เหนียวแข็ง ทนการกัดกร่อน สามารถเชื่อมและขึ้นรูปเย็นได้ดี เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ซ่อม/สร้างเรือ
ABS DH36

S355
K2/J2/
G1+N/N

ABS EH36

S355
G14+N/Q

ABS FH36

S355
NL

A36

SM490, SS400

<0.22

<0.55

<1.70

P/0.04, S/0.04, Al/0.01

Low Carbon Alloyed เหล็กโครงสร้าง มีความแข็งแรง สามารถเชื่อมได้ดี เหมาะกับงานยานพาหนะ อาคาร สะพาน รถขุด รางเครน
S355 JR/JO/J2/K2, AS3678-350

A572 Gr50

ST52-3

SM490

<0.22

<0.55

<1.70

P/0.04, S/0.04, Al/0.01

Annealed 140-180 HBLow Carbon Alloyed มีโครงสร้างเหนียวแข็งสามารถเชื่อมได้ดี เหมาะกับงานยานพาหนะ อาคาร สะพาน รถขุด รางเครน
A283 GR A

A537 Gr70

1.0035,
ST33

0.14

0.15-0.4

0.90

P/0.035, S/0.04, Cu/0.02

Low-Medium Strength เหล็กคาร์บอนต่ำ ตัดแต่งขึ้นรูป และเชื่อมด้วยวิธีทั่วไปได้ดี เหมาะกับงานโครงสร้าง
A283 GR B

A569 CQ

1.0035,
ST33

SS330

0.17

A283 GR C

A570 Gr33

1.0036,
ST37-2

STKM12A/C

0.24

A283 GR D

A36

1.0044,
S44-2

SS41,
SS400

0.27

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เหล็กโครงสร้าง เกรดพิเศษ | HIGH TENSILE | HIGH STRENGTH STRUCTURAL SPECIAL STEEL

S460N | 1.8901 | STE460 | SM520B | S460NL | 1.8903 | TStE460 เป็น High Strength Low Alloy, Normalized, Weldable Fine Grain Structural Special Steel เกรด “OFFSHORE” ที่มีความแข็งแรงสูง นิยมใช้ในงานวิศวกรรม และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากทนทานต่อแรงดึงสูง สามารถอบชุบได้หลากหลาย มีความทนทาน (Toughness) สามารถเชื่อม (Weldability) และขึ้นรูป (Formability) ได้ดี ด้วยคุณสมบัติที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง จึงสามารถลดความหนา (Section Thickness) โดยไม่สูญเสียโครงสร้างคุณสมบัติ เหมาะสำหรับชุบสังกะสี (Hot-Dip Zinc-Coating) โดยสามารถเพิ่มปริมาณธาตุ แมงกานิส และคาร์บอน ผ่านกระบวนการคาร์บูไรซิ่ง (Carburizing) ใช้ทำ เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Machineries and Equipments)ยานพาหนะขนส่ง (Transports) สะพาน (Bridges) หัวตักของรถขุด (Excavators) ถังกักเก็บ (Storage Tanks) เครื่องมือขุดเจาะ (Drilling Machines)

AH36 | DH36 | EH 36 | FH36 | S355JO | S355K2/J2/G1+N/N | S355G14+N/Q | S355NL เป็น Low Carbon, High Tensile Strength Structural Special Steel รู้จักในนาม “Marine Hull – Ship Building Steel or Oil Platform” เกรดที่มีเนื้อที่ละเอียดบริสุทธิ์ปราศจากตามด (Fully Killed) ความแข็งแรงสูง สามารถเชื่อม (Weldability) มีความเหนียวแกร่ง (Toughness) แม้ในสภาพเปียกชื้น (Ambient) อุณหภูมิต่ำ (Low Temperature) เนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนต่ำ ทำให้มีความเหนียวแข็งจึงเหมาะกับงานตัด (Cutting) และการขึ้นรูปเย็น (Cold Forming)

A572 Grade 50 | A572Gr50 | S355 JR/JO/J2/K2 | AS3678-350 | ST52-3 | SM490 | A36 เป็น High-Strength, Low Alloy (HSLA), Hot Rolled Structural Steel Special Steel มีส่วนผสมของธาตุพิเศษ เช่น Niobium (Columbium) และ Vanadium รู้จักกันในนาม “Work-horse Steel” เนื่องจากสามารถใช้กับงานโครงสร้างได้หลากหลายที่ต้องการความแข็งแรงสูงต่อน้ำหนัก (Strength per Unit of Weight) สามารถยึดติดด้วยการใช้ รีเวท (Riveting) สลัก (Bolting) และ เชื่อม (Welding) แต่ควรวางแผนบริหารความแข็งในการขึ้นรูป (Formability) เช่น การขึ้นรูปเย็น (Cold Working) และ การดัด (Bending) ด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่

A 283 Grade A / B / C / D | A537 Grade 70 | A527Gr70 | 1.0035 | ST33 | A569CQ | SS330 | A570Gr33 | 1.0036 | ST37-2 | STKM12 A/C | A36 | 1.0044 | S44-2 | SS41 | SS400 เป็น Carbon, Pressure Vessel Steel กลุ่มที่ใช้กับงานโครงสร้างทั่วไป (General Purpose Structural) สามารถตัดแต่ง (Machinability) ขึ้นรูป (Formability)ได้ดี เทียบเท่า เหล็กกลุ่ม Plain/Low Carbon Steel และ เชื่อม (Weldabiltiy) ได้ดี  เหมาะใช้ทำ งานโครงสร้างทั่วไป (General Purpose Structural)

Please follow and like us: