ข้อมูลอ้างอิงและศึกษาค้นคว้าKnowledge

จุดประกายแนวคิดการแบ่งปันความรู้ปรัชญาการศึกษาจากแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างสู่วัฒนธรรมการศึกษาไร้พรมแดน

PeriodicTableofElements1200x800

พื้นฐานโลหะวิทยา

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเหล็กกล้า-โลหะ–วัสดุศาสตร์–วิศวกรรมที่ศึกษาเบื้องหลังต้นกำเนิดของโลหะต่างๆกระบวนการผลิดเพื่อให้ได้มาคุณลักษณะทางกายภาพ-ทางกล-ทางเคมีขององค์ประกอบโลหะ-สารประกอบระหว่างโลหะต่างๆ

 

Read More

ArcWelding

ความรู้ทางวิศวกรรม

แหล่งความรู้ทางทางวิศวกรรมโลหะด้วยคำอธิบายที่เข้าใจง่ายรวมถึงแง่มุมเทคนิคที่เกี่ยวข้อง-ประเภทของเครื่องจักรกล-เครื่องมืออุปกรณ์-กระบวนการทำงาน-การผลิต-การออกแบบเพื่อให้ได้ชิ้นงานตามมาตรฐานที่คาดหวัง

 

Read More