ชมโรงงานผลิตเหล็กกล้าถ่ายด้วยเทคนิค cinematography สุดพิเศษผ่านมุมมองใหม่และการผลิตภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กผ่านผลงานศิลปะการถ่ายภาพยนตร์ที่สวยงาม

Please follow and like us: