ระบบการทำงานของโรงผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ น้ำ และถ่านหิน มีกำลังการผลิตรวมกันเกือบ 900 เมกะวัตต์ซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดหาพลังงานให้กับบ้านและธุรกิจมากกว่าครึ่งล้านหลัง

Please follow and like us: