Alloy Steel – เหล็กพิเศษที่มีส่วนผสมของอัลลอยด์

Annealing – การอบเหล็กให้อ่อนเพื่อลดความแข็งและความเปราะลง ง่ายต่อการกลึง

Carburizing – การชุบผิวแข็งโดยการเติมคาร์บอนลงไปที่ผิวเหล็กทำให้เหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนผิวเท่านั้นส่วนความแข็งของเนื้อเหล็กภายในยังเหมือนเดิม

Cold Drawn Steel- เหล็กที่ได้จากการรีดเย็นทำให้ผิวของเหล็กมีสีขาว (เช่น เหล็ก S50C ผิวขาว)

Cold Drawn Steel (Round Bar) – เหล็กรีดเย็น

Elongation – การใช้แรงดึงโลหะให้ยืดตัว

Hardness – ความแข็ง

Heat Treatment – การอบชุบ(เป็นความหมายรวมถึง การชุบแข็ง การอบอ่อน หรือกระบวนการอื่น ๆที่มีการให้ความร้อนกับเหล็ก)

Hot Rolled Steel – เหล็กที่ได้จากการรีดร้อนโดยตรงดังนั้นในการการกลึงจะแข็งกว่าเหล็กที่ผ่านการ Normalizing หรือเหล็กที่ผ่านการAnnealing

Induction – การชุบแข็งโดยใช้คลื่นความถี่สูงผ่านขดลวดที่อุณหภูมิ900 องศาเซลเซียส เพื่อชุบแข็งที่ผิว โดยความลึกจะขึ้นอยู่กับความร้อนที่ผ่านขดลวด

Nitriding – การชุบผิวแข็งโดยการเติมไนโตรเจนลงไปที่ผิวเหล็กทำให้เหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนผิวเท่านั้นส่วนความแข็งของเนื้อเหล็กภายในยังเหมือนเดิม

Normalizing – การอบให้เหล็กมีเนื้อเหล็ก(grain) และความแข็งสม่ำเสมอทั่วทั้งเส้น ง่ายต่อการกลึง

Pre-hardened Steel – เหล็กที่ชุบแข็งเรียบร้อยแล้วจากโรงงานที่ผลิต

Rod – ท่อนเหล็ก/โลหะ; ก้านสูบ (ยานยนต์); เหล็กลวด (อุตสาหกรรมเหล็ก)

Roll – โรลล์ หรือ ม้วน,ลูกรีด, การโคลงของตัวถังรถระหว่างเคลื่อนไหว

Rough Turned Steel – เหล็กที่มีการกลึงผิวแล้ว

Rounding – การทำให้กลม,การลบเหลี่ยม, การปัดเศษ

Scrap – เศษเหล็ก, เหล็กแลบ

Strength – ความแข็งแรง

Stress Relieve – การอบให้คลายความเค้น

Vacuum Heat Treatment – การชุบโดยใช้เตาสุญญากาศแบ่งเป็น การชุบน้ำมัน (Oil quenching) และการชุบแก็ส (Gas quenching)

Please follow and like us: