ประเภทของการขึ้นรูปโลหะ

การขึ้นรูปแบบร้อน (Hot Working) หมายถึง ขบวนการที่ทำให้โลหะหรือวัสดุได้รับแรงในทางกล (Mechanical Working) ที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดผลึกใหม่ (Re-crystallization) แต่จะต่ำหรือน้อย ...
Read More

ประเภทของเครื่องซีเอ็นซี

นับตั้งแต่เครื่องจักร CNC (Computer Numerically Controlled) ขึ้นมามีบทตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 เป็นต้นมา และกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการผลิตและพัฒนาออกมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ...
Read More

ระบบการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

Computer Numerical Control (CNC) คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ผลิต หรือ ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูง ผ่านระบบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยควบคุมการทำงานของ เครื่องซีเอ็นซี ในขั้น ...
Read More

ระบบการทำงานเครื่องกลึง

เป็นเครื่องจักรที่สำคัญสามารถแปรรูปโลหะทรงกระบอกเป็นหลัก สำหรับกลึง เจาะ คว้านรู เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต่างๆ สำหรับงานผลิต และงานซ่อม งานอุตสาหกรรม …
Read More

ประเภทของงานกลึงขึ้นรูป

คือ การขึ้นรูปโลหะโดยให้ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน ซึ่งการเสียดสีนี้สามารถทำให้เกิดอุณหภูมิสูงถึง 1,700 °F (ฟาเรนไฮต์) การกลึงมีสองลักษณะ คือ การกลึงปาด ...
Read More

ประเภทของมีดกลึงต่างๆ

คือ เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นรูปร่างต่างๆ คุณสมบัติที่สำคัญของวัสดุมีดกลึง (Tool Material) ความสามารถต้านทานการอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูง ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ทนทาน ...
Read More

ชนิดของเฟือง

เฟือง คือ อะไหล่ชิ้นส่วนที่มีความสำคัญของเครื่องจักร ทำงานโดยการหมุนเพื่อส่งถ่ายกำลังในระยะสั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีความปลอดภัย ชนิดของเฟืองมีดังนี้ เฟืองตรง (Spur Gears) ...
Read More

การเชื่อมโลหะ

คือ การต่อโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอมละลาย ติดเป็นเนื้อเดียวกัน หรือโดยการเติมลวดเชื่อมเป็นตัวให้ประสาน วิธีการเชื่อมโลหะแบ่งออกได้ดังนี้ การเชื่อมแก๊ส (Gas ...
Read More

การชุบผิวแข็ง

การเพิ่มความแข็งให้กับผิวชิ้นงาน เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอ และทนทานต่อ Dynamic Stresses โดยนำเหล็กกล้าที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการใช้งานหนัก มาทำให้ผิวของเหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้น ...
Read More

การชุบฮาร์ดโครม

การเคลือบเชิงไฟฟ้า (Electrolytic Deposition) ด้วยโครเมียม (Chromium) สามารถทำได้กับวัสดุเกือบทุกชนิด ยกเว้น อลูมิเนียม และขี้ตะกั่ว โลหะที่นิยมนำมาชุบส่วนใหญ่จะ ...
Read More