ท่อทิวบ์ / ไพพ์ เกรดพิเศษ

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. A106 A106GrA/B/C 1.7175 0.25-0.35 0.1 0.27-1.06 0.4 0.15 0.4 0.08 P/0.025 S//0.025 Cu/0.4 …
Read More

ทองแดงอัลลอย เกรดพิเศษ

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS Cu Be Zr Fe Ni Mn Zn Pb Oth. C17200 C172 CW101C 2.1247 CuBe2 CuBe25 C1720 98.0 1.8-2.0 Ni+Fe+Co/0.6 Ni+Co/0.2 …
Read More

เหล็กโครงสร้างเกรดพิเศษ

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Oth. S460N 1.8901 StE460 SM520B 0.2 0.6 1.0-1.7 0.3 0.1 0.02 P/0.035 S/0.03 Al/0.3 Cu/0.55 ...
Read More

เหล็กทนแรงดึงสูง

เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Oth. Wearplate80 A709Gr100 ABS D70 70N Sumiten780S Welten780E Hiten780M 0.16-0.18 0.2 1.1-1.4 0.2-0.9 0.2 ...
Read More

เหล็กทนการกัดกร่อน

เหล็กทนสภาวะอากาศ เกรด มาตรฐานเปรียบเทียบ ส่วนผสมทางเคมี (%) สภาพจำหน่าย การใช้งาน AISI DIN JIS Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Oth. 1.8946 A242 S355J2WP+N S355JOWP CortenA (PATINAX 355P) <0.12 0.25-0.75 0.25-0.50 ...
Read More