เบื้องหลังการทำงานของโรงงานผลิตเครื่องมือจักรซีเอ็นซี มีพื้นที่ขนาด 1ล้านตารางเมตรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่การใช้หุ่นยนต์เครื่องจักร (Robotic machining) ไปจนถึงอุปกรณ์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (CNC Flexible Manufacturing System หรือ FMS) ที่ล้ำสมัย

Please follow and like us: