ระบบการขุดเจาะในทะเลน้ำลึก กระบวนการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันในทะเล มีแท่นขุดเจาะกว่า 3400 แห่งในอ่าวเม็กซิโกซึ่งมีความลึกมากกว่า 150 เมตร ที่จำเป็นต้องใช้วิศวกรรมและเทคโนโลยีการขุดเจาะชั้นสูงในสภาพแวดล้อมที่อันตรายกลางทะเล

Please follow and like us: