กระบวนการทุบขึ้นรูปเหล็กกล้า เป็นกระบวนการขึ้นรูปหรือแปรรูปโลหะให้เป็นชิ้นงาน โดยใช้อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการตกผลึกใหม่ (Re-crystallization Temperature) การตีอัด (Press Forging) ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของโครงสร้างและความแข็งแรง ทนทานให้กับเหล็ก

Please follow and like us: