ระบบการทำงานของเครื่องยนต์เจ็ท หรือ เครื่องยนต์ไอพ่นเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยกำลังแรงที่เกิดจากแรงขับมหาศาลและทำให้เครื่องบินบินได้เร็วมาก เครื่องยนต์ไอพ่นทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า Gas Turbine ที่ทำงานบนหลักการเดียวกัน

Please follow and like us: