กระบวนการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ ในการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) ศัลยแพทย์จะวางแผน เลือกใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อช่วยในการทำงาน ทำให้มีอาการบาดแผลที่ร่างกายน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด

Please follow and like us: