เหล็กกล้างานอะไหล่เครื่องจักรMachinery Steels

High Tensile Steel

PRODUCT GRADE EQUIVALENT STANDARD CHEMICAL COMPOSITION (%) SUPPLY CONDITION APPLICATION AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. 1.7225 4140 42CrMo4 SCM440H 0.38-0.45 0.10-0.40 0.6-0.9 0.9-1.2 0.15-0.3 …

Case-Hardened Steel

PRODUCT GRADE EQUIVALENT STANDARD CHEMICAL COMPOSITION (%) SUPPLY CONDITION APPLICATION AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. 1.7147 4820 20MnCr5 0.18-0.19 0.21-0.29 1.160-1.19 1.05-1.11 0.02-0.04 0.09-0.13 …

Carbon Steel

PRODUCT GRADE EQUIVALENT STANDARD CHEMICAL COMPOSITION (%) SUPPLY CONDITION APPLICATION AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. 1.1203 1055 CK55 S55C 0.52-0.58 0.15-0.35 0.60-0.90 0.2-0.2 P/0.03 S/0.035 …

Nitriding Steel

PRODUCT GRADE EQUIVALENT STANDARD CHEMICAL COMPOSITION (%) SUPPLY CONDITION APPLICATION AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. 1.8509 A290 41CrAlMo7-10 SACM645 0.4 0.3 0.7 1.6 Al/1.2 …

Bearing Steel

PRODUCT GRADE EQUIVALENT STANDARD CHEMICAL COMPOSITION (%) SUPPLY CONDITION APPLICATION AISI DIN JIS C Si Mn Cr Mo Ni V W Oth. 1.3505, R100 2258 100Cr6 SUJ2 1 0.25 0.35 1.5 …