ชมการผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบิน Rolls-Royce Aero ที่มีสายการผลิตที่ Trent XWB ในเมือง Dahlewitz ประเทศเยอรมนี ใช้ส่วนประกอบมากกว่า 20,000 รายการติดตั้งเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างเครื่องยนต์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดระดับโลก

Please follow and like us: