ชมภารกิจของ Space Shuttle Atlantis STS-135 ที่ใช้งานมาตลอดช่วง 3 ทศวรรษ โดยจะพานักบินอวกาศ 4 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจ Soyuz เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2011

Please follow and like us: