การหล่อขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญ่ (Steel Casting) เริ่มจากการออกแบบและขึ้นรูปแบบหล่อ และ แม่พิมพ์ (Mould) แล้วจึงเทเหล็กหลอมเหลวลงในแม่พิมพ์ เมื่อเหล็กแข็งตัว จึงทำการแกะแบบและตกแต่งขึ้นรูปเพื่อให้ได้ชิ้นงานตามแผนงานและมาตรฐานที่วางไว้

Please follow and like us: