ค่านิยมองค์กร องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโต เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กกล้าและโลหะเกรดพิเศษชั้นนำที่ตอบโจทย์งานวิศวกรรม

พันธกิจOur Strategies

ค่านิยมองค์กร

  • ความซื่อสัตย์ – เรามีความภาคภูมิใจในสิ่งและวิธีที่เราทำ
  • ความหลากหลาย – เราเห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากความต่าง
  • ความเป็นเลิศ – เรามุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างถูกต้องในครั้งแรก
  • ความเป็นผู้นำ – เรารับผิดชอบต่อการกระทำของเรา
  • ความทุ่มเท – เรายินดีอุทิศให้กับทุกงาน
  • นวัตกรรม – เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

บริษัท แมกซ์สตีล จำกัด ดำเนินธุรกิจตามองค์ประกอบที่สำคัญนี้เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโต และการสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่งมีส่วนช่วยองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เทคโนโลยี และการผลิตต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นกลไกที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การเงิน การลงทุน เพื่ออนาคตที่สดใส และความมั่นคงให้กับประเทศไทย

Please follow and like us: