เหล็กโครงสร้าง

แมกซ์สตีล มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านเหล็กกล้าและโลหะเกรดพิเศษที่ดีทีสุด

วิสัยทัศน์Our Goal

บริษัท แมกซ์สตีล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านเหล็กกล้าและโลหะพิเศษ มีวิสัยทัศน์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยประวัติอันยาวนานในธุรกิจการเรียนรู้จริงจากประสบการณ์อันยาวนานและมีการปรับองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทำให้สามารถรับมือกับ วิกฤตการณ์ ความท้าทาย เป็นที่รู้จักอย่างดีในอุตสาหกรรมโลหะ รวมถึงได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระดับสากล

Please follow and like us: