ชมเบื้องหลังการต่อเรือของ Irving Shipbuilding ผู้นำในอุตสาหกรรมต่อเรือที่ทันสมัยที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ การสร้าง การบำรุงรักษาเรือสำหรับแคนาดาและผลกระทบที่มีต่อชุมชนในวงกว้าง

Please follow and like us: