ชมการผลิตเฟืองเกลียวตัวหนอนด้วยซีเอ็นซี ประสิทธิภาพสูง เป็นชุดเฟืองที่ประกอบด้วยเกลียวตัวหนอน (Worm) ซึ่งมีลักษณะของเกลียวที่วางอยู่บนก้านเกลียวตัวหนอน (Shank) เหมือนลักษณะของสกรูและเฟือง (Worm Wheel)

Please follow and like us: