การเปรียบเทียบเกรดเหล็กกล้าและโลหะเกรดพิเศษ ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ของแต่ละกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น AISI (American Iron and Steel Institute), ASTM (American Society of Mechanical Engineers), SAE (Society of Automotive Engineers), DIN (Deutsches Institut für Normung or Federal Republic of Germany), WR (Werkstoffübersicht nach Werkstoff-Nummer or German Material Number), JIS (Japanese Industrial Standards), BS (British Standards), SS (Sweden Standards), AMS (Aerospace Material Specifications) เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก เนื่องจากทางโลหะวิทยาไม่มีเกรดเทียบเท่าที่แท้จริง แต่เป็นการเทียบเกรดที่ใกล้เคียงที่สุดจาก ส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล และอื่นๆ

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ “วัฒนธรรมการศึกษาไร้พรมแดน” ที่จะพัฒนาความรู้ทางโลหะวิทยา นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่การเรียนรู้นอกระบบจากแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างและสานต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนี้

(Courtesy of Kennametal)

Please follow and like us: