ทองแดงผสมอัลลอยCopper and Copper Alloys

Copper and Copper Alloys

PRODUCT GRADE EQUIVALENT STANDARD CHEMICAL COMPOSITION (%) SUPPLY CONDITION APPLICATION AISI DIN JIS Cu Be Zr Fe Ni Mn Zn Pb Oth. C17200 C172 CW101C 2.1247 CuBe2 CuBe25 C1720 98.0 1.8-2.0 Ni+Fe+Co/0.6 Ni+Co/0.2 …