ขั้นตอนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ การฉีดขึ้นรูปจะใช้ Ram หรือ Plunger เพื่อบังคับให้พลาสติกที่หลอมเหลวเข้าไปในรูแม่พิมพ์ หลังจากพลาสติกแข็งตัวจะได้ชิ้นงานตามรูปแบบของแม่พิมพ์

Please follow and like us: