ชมเบื้องหลังการทำงานของ Degelman Rock King เครื่องจักรในอุตสาหกรรมหนักที่ใช้เก็บหิน และเคลียร์พื้นที่ในเหมืองแร่ แข็งแรง ทนทาน ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว

Please follow and like us: