การทำงานของเตรื่อง Segway แนวคิดนอกกรอบที่ใช้จิตนาการและวิศวกรรมชั้นสูง หากผู้ขับขี่ต้องการเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังเพียงเอนตัวตามสมอง กลไกอัจฉริยะจะคำนวนและรู้ทันทีว่าคุณกำลังโน้มตัวไปทิศทางใด เพื่อรักษาสมดุลมันจะหมุนล้อตามด้วยความเร็วที่เหมาะสม

Please follow and like us: