เบื้องหลังระบบแม่เหล็กไฟฟ้าของรถไฟ Maglev Train ระบบรถไฟที่ใช้แม่เหล็กสองชุด หนึ่งชุดเพื่อดันรถไฟห่างออกจากราง จากนั้นอีกชุดหนึ่งจะยกรถไฟให้ลอย สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงโดยปราศจากแรงเสียดทาน

Please follow and like us: