ชมการผลิตและติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเรือขนาดมหึมา ที่จำเป็นต้อง แข็งแรง ทนทาน สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพสูง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางรอบโลก

Please follow and like us: